Jak spáruji dálkové ovládání s televizí?

Dálkový ovládač poskytuje přístup ke všem možnostem digitální televize UPC TV. Umožňuje ovládat HD DVR Mediabox, ale poskytuje i přístup k základním funkcím Vašeho televizoru.

 

Nejprve je třeba spárovat dálkový ovládač s televizorem. Poté můžete použít dálkový ovladač k zapnutí a vypnutí televize a nastavení její hlasitosti.

  1. Zapněte televizor (HD DVR Mediabox by měl být vypnutý)
  2. Stiskněte a podržte tlačítko HLASITOST DOLU (1) a současně stiskněte tlačítko ZDROJ (2). Po 3 sekundách se rozbliká červená kontrolka na tlačítku TV (3). Poté uvolněte obě tlačítka.
  3. Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte kód značky svého televizoru
  4. Chcete-li ověřit připojení, namiřte dálkový ovladač na televizor a televizor vypněte pomocí tlačítka TV (1). Pokud se televizor nevypne, opakujte postup od kroku 2.
  5. Pokud se televizor úspěšně vypne, uložte nastavení stisknutím tlačítka REC.