Jak mám postupovat po prvním spuštění HD DVR Mediaboxu?

HD DVR Mediabox se spustí po zapojení do elektrické zásuvky a zapnutí tlačítkem na zadní straně. Počkejte na spuštění systému a zobrazení úvodní obrazovky.

 

Po naběhnutí se Vám zobrazí volba jazyka. Nejdříve je ale nutné spárovat ovladač podle pokynů, které se po chvíli objeví na obrazovce. Po spárování ovladače vyberte jazyk pomocí šipek a výběr potvrďte tlačítkem OK.  Poté postupujte podle pokynů v průvodci na obrazovce.