Používám HD Mediabox a v TV průvodci nevidím žádné ikony pro Zpětné zhlédnutí?

Pro využívání Zpětného zhlédnutí a jiných služeb na vyžádání (TV Archiv, My Prime) je nutné mít propojený Váš box s modemem pomocí ethernetového kabelu. V opačném případě nebudete mít přístup k již odvysílaným pořadům v TV průvodci a Zpětné zhlédnutí nelze využít. Podívejte se na návod na propojení HD mediaboxu a modemu.