U pořadů nevidím ikonu pro Zpětné zhlédnutí, i když na tomto programu by mělo být Zpětné zhlédnutí dostupné?

Některé pořady, speciálně se jedná o některé sportovní podniky, neumožňují Zpětné zhlédnutí z důvodu vlastnických práv. Proto nejsme oprávněni daný pořad poskytnout zpětně.