Převod zákazníků na aktuální služby

Vážení zákazníci,

naše služby patří dlouhodobě k nejlepším na trhu. Naši snahou je poskytovat Vám to nejlepší ze světa vysokorychlostního internetu a digitální televize.

Protože z dlouhodobých průzkumů víme, že je pro Vás rychlost a stabilita internetového připojení důležitá, investovali jsme v loňském a letošním roce do vylepšení technického stavu sítě, a výrazně tím zkvalitnili naše služby.

Dnešní doba vyžaduje stále vyšší rychlosti přenosu informací a toku dat. Jsme si toho vědomi, a proto jsme se rozhodli zvýšit pro vás i rychlost UPC Internetu.

V čem se služby UPC mění a proč?

Protože víme, že rychlý a stabilní internet je v dnešní době pro naše zákazníky nezbytností, rozhodli jsme se připravit nové portfolio služeb s novými rychlostmi UPC Internetu, které spustíme od 8. 1. 2018. Nové rychlosti poskytneme novým i stávajícím zákazníkům.

Jak se mě konkrétně změny dotknou a odkdy jsou platné?

Změna služeb se projeví poprvé ve vyúčtování následujícím po datu účinnosti změny.

Konkrétní změny a datum jejich účinnosti jsme vám komunikovali v dopise/e-mailu, dle způsobu doručování. Přesné informace o změnách najdete také ve všech našich provozovnách nebo v zákaznickém portálu Moje UPC. Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se.

Má změna služeb nějaký vliv na moje věrnostní období?

Změna služeb má vliv na vaše věrnostní období pouze v případě, že jsme vás o tom výslovně informovali v zaslaném dopise nebo e-mailu. Pokud váš dopis/e-mail níže uvedenou informaci neobsahoval, zůstává vaše věrnostní období beze změny.

V případě, že jste využívali služby ze starého a již neaktuálního portfolia služeb, převedli jsme vás na nové portfolio služeb. S novým portfoliem je zároveň spojeno i nové nastavení věrnostního období.

Nově bude délka vašeho věrnostního období 12 měsíců s tím, že pokud byste jej nedodrželi, doúčtujeme vám poskytnutou věrnostní slevu ve výši 200 Kč za každou službu za každý měsíc, ve kterém jste služby využívali, a to od počátku tohoto období. Po uplynutí 12 měsíců vám výhody věrnostního portfolia v případě vaší spokojenosti rádi poskytneme za stejných podmínek i v následujícím období

Se změnou služeb nesouhlasím, jaké jsou moje možnosti?

Věříme, že vás zvýšení internetové rychlosti potěší a že vám dokážeme nabídnout služby, které vám budou vyhovovat. Máte však ze zákona právo ke dni nabytí účinnosti změny naše služby bez sankce ukončit. Pokud se takto rozhodnete, písemně nás, prosím, informujte co nejdříve (nejpozději však den před plánovanou změnou služeb, abychom byli schopni vaši žádost včas technicky zpracovat). V tomto případě je třeba zaslat dopis s vlastnoručním podpisem a jako důvod ukončení uvést Váš nesouhlas se změnou služeb. A to na adresu UPC Česká republika s.r.o., P. O. BOX 53, 130 11 Praha 3.

Musím nahlásit změnu na poště, když platím prostřednictvím SIPO?

Pošta provede změnu v předpisu automaticky, není tedy potřeba ji hlásit. Pro případ, že SIPO hradíte formou inkasa z účtu, doporučujeme si zkontrolovat, zda máte nastaven dostatečný limit pro platby.

Musím nahlásit změnu v bance v případě platby prostřednictvím inkasa z účtu?

V případě, že máte nastaven dostatečný limit pro platbu, není potřeba změnu hlásit. Pokud je váš limit nastaven přesně v předepsané částce, je nezbytné jej v bance navýšit nebo snížit (podle toho, jestli se částka za vaše služby snížila nebo zvýšila) a tuto změnu nám následně nahlásit.

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle  241 005 205