Proces bezplatné aktualizace Horizon HD Mediaboxu

  • Celková doba aktualizace nezabere více než 15 minut
  • HD Mediabox během aktualizace nevypínejte tlačítkem na dálkovém ovladači, ani ho neodpojujte od elektřiny nebo přívodu kabelové televize
  • Postupujte podle návodu na bezlatnou aktualizaci a získejte tyto opravy

Návod na bezplatnou aktualizaci

 

  Vypněte HD Mediabox z elektrické sítě na dobu několika sekund a poté jej znovu zapněte

  Na obrazovce se zobrazí informace o nové verzi softwaru, která se začne automaticky aktualizovat

         


  Po dokončení aktualizace se HD Mediabox automaticky vypne a znovu zapne

  HD Mediabox zobrazí uvítací obrazovku a následně se spustí běžným způsobem


                  


  Veškerá nastavení HD Mediaboxu i nahrávky zůstanou zachovány

 
 

Aktualizace obsahuje následující opravy:

 

  • Možnost přepnutí formátu zobrazení na 16:9 nebo 4:3 i pro připojení přes SCART kabel. Toto nastavení zůstane zachováno i při opětovném zapnutí HD Mediaboxu
  • V programovém průvodci (EPG) se po přepnutí do sekce Oblíbené kanály zobrazí programové informace pouze k oblíbeným kanálům
  • Plně funkční nahrávání i v případě, že je HD Mediabox v režimu stand-by
  • Ovládání hlasitosti při zapnutém Teletextu
  • Rychlejší přepínání programů