Informace ke změně bankovního účtu

Naše současná banka Royal bank of Scotland se rozhodla opustit český trh, proto i my musíme změnit číslo účtu. Chceme Vás proto požádat o změnu nastavení u Vaší banky. Předem Vám děkujeme za čas, který se změnou strávíte a omlouváme se Vám za komplikace.

 

S účinností od 1. 10. 2015 dochází ke změně čísla bankovního účtu společnosti UPC Česká republika s. r. o. Služby UPC je proto nutné hradit místo původního bankovního účtu 247273/5400 na nový bankovní účet:

3983815/0300

vedený u Československé obchodní banky, a.s.

 

 
 

Při změně bankovního účtu postupujte podle instrukcí, které Vám byly zaslány e-mailem, dopisem nebo jako součást Vašeho říjnového vyúčtování. Instrukce najdete také na hlavní stránce po přihlášení do zákaznického portálu Moje UPC

Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se

 

Upozornění: Pokud platíte přímým inkasem z bankovního účtu z jiné banky než ČSOB, je třeba, aby změna proběhla v určitém termínu.

 

Nejčastější dotazy

Zaplatil/a jsem v říjnu ještě na starý bankovní účet. Připíše se platba za služby UPC?

Ano. Pokud jste ještě v říjnu nestihli změnu čísla účtu provést a zaplatili na starý bankovní účet, Vaši platbu si na nový bankovní účet převedeme. Prosíme o změnu na nový bankovní účet podle uvedených instrukcí. 

 

Ověřit, jestli byla Vaše platba připsána, můžete jednoduše v zákaznickém portálu Moje UPC. Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se

Jsem klient ČSOB a zjistil jsem, že v listopadu nedošlo k platbě za služby UPC přímým inkasem z účtu. Jak mám postupovat?

Zjistili jsme, že u některých klientů ČSOB nedošlo v listopadu ke stržení inkasní platby. Abychom měli jistotu, že Vám platbu za UPC služby v měsíci listopadu nestrhneme dvakrát (například pokud jste uhradili jednorázovým příkazem), chybějící platbu si vyinkasujeme až následující měsíc, tedy v prosinci. Samozřejmě pouze v případě, že nám platbu neuhradíte jiným způsobem.

 

Chceme Vás proto poprosit o spolupráci:

  • Můžete uhradit platbu v listopadu jednorázovým příkazem, nejpozději však do 25.11.2015
  • Můžete zkontrolovat, případně navýšit limit inkasní platby, aby bylo možné v prosinci zinkasovat platbu za dva měsíce

 

Velice děkujeme za čas, který kontrole limitu nebo zaslání platby věnujete. Na případné upomínky, prosím, nereagujte.

Jestli byla Vaše platba v pořádku připsána si můžete zkontrolovat v zákaznickém portálu Moje UPC.

 
 

Změnil jsem bankovní účet u přímého inkasa z účtu před termínem uvedeným v informačním dopisu a nedošlo k platbě. Jak mám postupovat?

Abychom měli jistotu, že Vám platbu za UPC služby v měsíci listopadu nestrhneme dvakrát (například pokud jste uhradili jednorázovým příkazem), chybějící platbu si vyinkasujeme až následující měsíc, tedy v prosinci. Samozřejmě pouze v případě, že nám platbu neuhradíte jiným způsobem.

 

Chceme Vás proto poprosit o spolupráci:

  • Můžete uhradit platbu v listopadu jednorázovým příkazem, nejpozději však do 25.11.2015
  • Můžete zkontrolovat, případně navýšit limit inkasní platby, aby bylo možné v prosinci zinkasovat platbu za dva měsíce

 

Velice děkujeme za čas, který kontrole limitu nebo zaslání platby věnujete. Na případné upomínky, prosím, nereagujte.

Jestli byla Vaše platba v pořádku připsána si můžete zkontrolovat v zákaznickém portálu Moje UPC.

 
 

Platím přímým inkasem z jiné banky než ČSOB. Jak mám při změně postupovat?

Pokud máte bankovní účet u jiné banky než ČSOB, proveďte, prosím, změnu Vašeho přímého inkasa z účtu ve prospěch nového bankovního účtu číslo 3983815/0300.

 

Od 1. 11. 2015 nebude již pod původním bankovním účtem UPC přímé inkaso z účtu realizováno.

V jakém období bych měl/a změny ve své bance provést?

Firma UPC se snaží dát prostor všem klientům na provedení této změny. Termín, kdy je nutné změnu provést, Vám byl zaslán e-mailem, dopisem nebo jako součást Vašeho říjnového vyúčtování. Přesný termín naleznete také na hlavní stránce po přihlášení do zákaznického portálu Moje UPC. Termín změny závisí na Vašem zúčtovacím období, které najdete například v podrobném přehledu vyúčtování v levém horním rohu:

 

  • Účtovací období od 1. do posledního dne v měsíci: Změnu prosím proveďte v období od 20. 10. 2015 do 8. 11. 2015
  • Účtovací období od 15. do 14. dne v měsíci: Změnu prosím proveďte v období od 5. 11. 2015 do 22. 11. 2015
 
 

Jak provést změnu přímého inkasa z bankovního účtu?

Kontaktujte prosím Vaši banku. Změnu proveďte u přímého inkasa, kterým hradíte poplatky za služby UPC. Číslo bankovního účtu změňte na 3983815/0300.

Musím o této změně informovat UPC?

Informovat UPC o provedení této změny není potřeba.

Jak nejlépe kontaktovat svoji banku?

Prostřednictvím internetového bankovnictví. Tento způsob kontaktu je pro klienta u většiny bank nejvýhodnější. Můžete také kontaktovat banku telefonicky nebo osobně na pobočce.

Musím provést změnu přímého inkasa nebo mám původní inkaso zrušit a zadat nové?

Nejjednodušší způsob je provést pouze změnu. Změnit inkasní svolení můžete prostřednictvím internetového bankovnictví nebo osobně v pobočce Vaší banky. Změna inkasního svolení může být zpoplatněna dle ceníku banky.

Musím zadávát variabilní symbol u přímého inkasa z bankovního účtu?

Nemusíte. Variabilní symbol není nutné zadávat. Pokud máte více klientských účtů u UPC, informujte se u své banky, jak postupovat.

Pokud si změním výši maximálního limitu, musím kontaktovat UPC?

Ano. V případě změny maximálního limitu prosím kontaktujte Klientské centrum UPC. Pokud využíváte služby UPC Business, kontaktujte zákaznickou linku UPC Business.

Může si UPC Česká republika, s.r.o. inkasovat platbu dvakrát?

Nemusíte se bát, že by UPC strhávala platby dvakrát. Před provedením inkasa z bankovního účtu provádíme několik kontrol. 

Platím jednorázovým nebo trvalým příkazem z jiné banky než ČSOB. Jak mám změnu provést?

Pokud máte bankovní účet u jiné banky než ČSOB, je třeba provést změnu Vašeho trvalého příkazu ve prospěch nového bankovního účtu číslo 3983815/0300.

 

Zároveň prosíme o kontrolu variabilního symbolu. Jako variabilní symbol používejte vždy číslo Vašeho klientského účtu.

Jak provést změnu trvalého příkazu z účtu?

Kontaktujte prosím Vaši banku. Změnu proveďte u trvalého příkazu, kterým hradíte poplatky za služby UPC. Číslo bankovního účtu změňte na 3983815/0300.

Jak nejlépe kontaktovat svoji banku?

Prostřednictvím elektronického bankovnictví. Tento způsob kontaktu je pro klienta u většiny bank nejvýhodnější. Banku můžete kontaktovat také telefonicky nebo osobně na pobočce.

Musím provést změnu trvalého příkazu nebo mám původní trvalý příkaz zrušit a zadat nový?

Nejjednodužší způsob je provés pouze změnu.

Musím měnit variabilní symbol?

Variabilní symbol zůstává beze změny. Variabilní symbol najdete na vyúčtování, případně v e-mailu nebo dopisu informujícím o změně bankovního účtu.

Jsem živnostník, podnikatel, firma. Jak mám postupovat při změně čísla účtu?

Pokud využíváte služby UPC Business, je třeba číslo bankovního účtu změnit na:

 

Živnostníci a podnikatelé

Nové číslo účtu je 3983815/0300. V případě dotazů kontaktujte Klientské centrum.

Firmy a korporace

Nové číslo účtu je 117035303/0300. V případě dotazů kontaktujte svého obchodníka nebo naše Klientské centrum. 

Velkoobchod

Nové číslo účtu je 117035303/0300. V případě dotazů kontaktujte svého obchodníka.

Z jakého důvodu dochází ke změně bankovního účtu?

Stávající banka Royal Bank of Scotland má v plánu zcela opustit trhy střední a východní Evropy, blízkého východu a Afriky. Proto naše společnost navázala spolupráci s novým dodavatelem bankovních služeb - Československá obchodní banka, a. s. V této souvislosti došlo také ke změně čísla bankovního účtu. 

Chci změnit způsob úhrady na přímé inkaso z účtu. Jak mám postupovat?

Při změně způsobu platby na přímé inkaso z účtu je třeba zadat inkaso s účinností od 1. 11. 2015. Ve Vašem bankovním ústavu si zřiďte přímé inkaso z Vašeho bankovního účtu ve prospěch nového bankovního účtu 3983815/0300 a kontaktujte Klientské centrum UPC, Klientské centrum UPC Business nebo využijte rychlejší a pohodlnější cesty a vše si nastavte elektronicky po přihlášení do zákaznického portálu Moje UPC.

Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se

Platím inkasem nebo trvalým příkazem z účtu u ČSOB. Mám něco měnit?

Nemusíte. Souhlas s přímým inkasem nebo trvalým příkazem z účtu ČSOB nemusíte měnit, vše zařídí Vaše banka. Změnu uvidíte na svém bankovním účtu poprvé v prosinci 2015.

Služby platím prostřednictvím SIPO. Musím nahlásit změnu na poště?

Pošta provede změnu čísla bankovního účtu automaticky, není tedy potřeba ji hlásit. Při platbě přes SIPO nemusíte nic měnit