Změny Všeobecných podmínek a ceníku služeb 2015

Které změny od 1. 1. 2015 se mě týkají?

Od 1. 1. 2015 dochází k následujícím změnám, které se Vás týkají:

  • Zjednodušujeme ceník a v souvislosti s tím i provádíme úpravu částek tak, aby se vždy jednalo o celé koruny (např. pokud Vás služba stála 546,11 Kč budete nově hradit 547,- Kč)
  • Dochází k úpravě Všeobecných podmínek

K jakým změnám dochází u Všeobecných podmínek?

Všeobecné podmínky upravujeme tak, aby byly připravené na uvádění nových služeb v roce 2015. Kromě doplnění nové pasáže týkající se připravovaných služeb se nic nemění. Nemusíte se tedy ničeho obávat, současné služby nejsou změnou podmínek dotčeny.

Jak a kdy se projeví změna na mém vyúčtování?

Pokud hradíte bankovním převodem nebo inkasem z účtu, uvidíte poprvé zaokrouhlenou částku za některé služby na lednovém vyúčtování.

V případě, že hradíte prostřednictvím SIPO, uvidíte poprvé zaokrouhlenou částku na svém únorovém předpisu za období 23. 1. - 22. 2. 2015.

Jak se projeví zaokrouhlení koncových cen televizních služeb s ohledem na odvod 1% z ceny služeb do fondu kinematografie?

Ceníkové položky a nabídkové ceny vybraných produktů jsou zaokrouhleny včetně odvodu do fondu kinematografie. Na vyúčtování uvidíte obě položky odděleně (cena služeb DTV a celková částka odvodu do fondu kinematografie).

Kde najdu nový ceník?

Podívejte se na nový ceník služeb UPC.

Týká se změna všech klientů?

Změna Všeobecných obchodních podmínek a zjednodušení ceníku se týká všech klientů.

 

Jak mám postupovat, pokud se změnou nesouhlasím?

V případě, že nesouhlasíte se změnou Všeobecných podmínek a úpravou ceníku, doporučujeme projít aktuální nabídku služeb UPC dle ceníku, případně máte právo ze zákona ukončit naše služby ke dni 1. 1. 2015 bez jakékoliv sankce.