Vyberte Váš modem

Jak zjistíte typ Vašeho zařízení?

Bližší informace k modemu včetně jeho modelového označení naleznete na štítku umístěném na jeho spodní části. Pro snadnější čtení údajů si zařízení otočte dnem (příp. základnou) vzhůru.