Změny 2015

K jakým změnám od 1. 1. 2015 dochází?

Od 1. 1. 2015 dojde k následujícím třem změnám, které se Vás mohou dotknout:

  • U většiny produktů upravujeme ceny – navýšením až o 4,2%
  • Zjednodušujeme ceník a v souvislosti s tím i provádíme úpravu částek tak, aby se vždy jednalo o celé koruny (např. pokud Vás služba stála 546,75 Kč budete nově hradit 547,- Kč)
  • Dochází k úpravě Všeobecných podmínek

K jakým změnám dochází u Všeobecných podmínek?

Všeobecné podmínky upravujeme tak, aby byly připravené na uvádění nových služeb v roce 2015. Kromě doplnění nové pasáže týkající se připravovaných služeb se nic nemění.  Nemusíte se tedy ničeho obávat, současné služby nejsou změnou podmínek dotčeny. 

 

Jak poznám, jestli se mě změny týkají?

Pokud se Vás změna týká, obdržíte od nás informaci e-mailem nebo dopisem. Tato informace Vám bude zaslána shodným způsobem, jakým od nás pravidelně dostáváte přehled vyúčtování.

V případě, že hradíte prostřednictvím SIPO a nezažádal jste si o zasílání elektronické vyúčtování, zašleme Vám komunikaci dopisem. V zaslaných informacích bude vždy uvedeno, jak se Vás změna dotkne.

Jak a kdy se projeví změna na mém vyúčtování?

Pokud hradíte bankovním převodem nebo inkasem z účtu, uvidíte poprvé změněnou částku na lednovém vyúčtování.

V případě, že hradíte prostřednictvím SIPO, uvidíte poprvé upravenou částku na svém únorovém předpisu za období 23. 1. - 22. 2. 2015.

Jak se projeví zaokrouhlení koncových cen televizních služeb s ohledem na odvod 1% z ceny služeb do fondu kinematografie?

Ceníkové položky a nabídkové ceny vybraných produktů jsou zaokrouhleny včetně odvodu do fondu kinematografie. Na vyúčtování uvidíte obě položky odděleně (cena služeb DTV a celková částka odvodu do fondu kinematografie).

Jak poznám, jakou částku budu nově hradit?

Novou částku uvidíte ve svém lednovém vyúčtování (v případě SIPO na únorovém předpisu). Prosíme, abyste si dle této částky upravili pravidelné měsíční platby. Pro zjištění dané částky prosím vyčkejte na obdržení zmíněných vyúčtování.

Týká se mě změna i pokud jsem si zařízení odkoupil?

Ano, v případě, že využíváte služby, kterých se změny týkají. Změna ale nebude mít žádný dopad na částku za prodej zařízení, kterou již máte předepsánu, a bude se týkat pouze služeb. Informace o tom, zda a jak se Vás změna dotkne, obdržíte v zaslané komunikaci.

Kde najdu nový ceník?

Podívejte se na nový ceník služeb UPC.

Týká se změna všech klientů?

Změna Všeobecných obchodních podmínek a zjednodušení ceníku se týká všech klientů.

Změna úpravy ceny se týká většiny služeb – detailní informace o tom, zda se Vás tato změna týká obdržíte v zaslané komunikaci. Podrobné informace o nových cenách zároveň dohledáte v ceníku služeb UPC.

Musím nahlásit změnu na poště, když platím prostřednictvím SIPO?

Pošta provede změnu v předpisu automaticky, není tedy potřeba ji hlásit. Pro případ, že SIPO hradíte formou Inkasa z účtu, doporučujeme si zkontrolovat, zda máte nastaven dostatečný limit pro platby.

Musím nahlásit změnu v bance v případě platby prostřednictvím Inkasa z účtu?

V případě, že máte nastaven dostatečný limit pro platbu, není potřeba změnu hlásit. Pokud máte nastaven limit přesně v předepsané částce, je nezbytné jej v bance navýšit a tuto změnu nám následně nahlásit.

Proč firma UPC k těmto změnám přistoupila?

Tyto úpravy jsou nezbytné pro to, abychom mohli zachovat služby v co nejvyšší možné kvalitě.

Jak mám postupovat, pokud se změnou nesouhlasím?

V případě, že nesouhlasíte s úpravou ceny, doporučujeme projít aktuální nabídku služeb UPC dle ceníku, případně máte právo ze zákona ukončit naše služby ke dni 1. 1. 2015 bez jakékoliv sankce.