Možnosti nastavení HD Mediaboxu při připojení přes scart kabel

Máte HD Mediabox připojen k Vaší televizi scart kabelem? Podívejte se na podrobný návod všech možností nebo pokračujte po výběru NASTAVENÍ, DALŠÍ NASTAVENÍ a NASTAVENÍ SCART přímo na konkrétní bod, který Vás zajímá:

 

  Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači HD Mediaboxu. Šipkou doleva nebo doprava zvolte možnost NASTAVENÍ. Šipkou nahoru nebo dolů zvolte DALŠÍ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte NASTAVENÍ SCART a potvrďte tlačítkem OK.
         

Volba POMĚR STRAN TV

  Chcete nastavit poměr stran Vaší televize? Šipkou nahoru nebo dolů zvolte POMĚR STRAN TV a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte 16:9, pokud máte širokoúhlou televizi. Pokud máte starší typ televizoru s poměrem stran 4:3, vyberte 4:3 a potvrďte tlačítkem OK.
         

Volba ÚPRAVA NA 4:3

  Zvolil jste nastavení pro starší typ televize 4:3? Upravte si nastavení zobrazení. Šipkou nahoru nebo dolů zvolte ÚPRAVA NA 4:3 a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte Vámi vybrané nastavení a potvrďte tlačítkem OK. Nejoblíbenější nastavení je CELÁ OBRAZOVKA.
         

Volba AUTOMATICKÝ START TV

  Zapnutím HD Mediaboxu je možné automaticky zapnout i Vaší televizi. Tuto funkci je možné i vypnout. Šipkou nahoru nebo dolů zvolte AUTOMATICKÝ START TV a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte VYŘADIT pro vypnutí funkce nebo zvolte POVOLIT pro aktivování zapínaní televize spolu s HD Mediaboxem. Potvrďte tlačítkem OK.
         

Volba BAREVNÝ VÝSTUP

  Máte potíže s kvalitou obrazu? Je obraz při připojení přes scart černobílý? Šipkou nahoru nebo dolů zvolte BAREVNÝ VÝSTUP a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Standardní nastavení HD Mediaboxu je v režimu RGB + CVBS. V případě potíží s obrazem šipkou nahoru nebo dolů zvolte CVBS a potvrďte tlačítkem OK.
         

 
 

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno