Nastavení rodičovské kontroly HD Mediaboxu

Vyžaduje HD Mediabox na některých programech zadání PIN kódu? Chcete nastavení upravit?

  Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači HD Mediaboxu. Šipkou doleva nebo doprava zvolte možnost NASTAVENÍ, poté šipkou nahoru nebo dolů zvolte PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Potvrďte tlačítkem OK.
         

  Zadejte přednastavený PIN 1234 a zvolte možnost POTVRDIT. Pokud jste si PIN v minulosti změnili, zadejte Váš PIN.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte VĚKOVÉ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Pro vypnutí rodičovské kontroly zvolte šipkou nahoru nebo dolů možnost VYP a potvrďte tlačítkem OK.
         

 
 

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno