Nastavení skupiny oblíbených programů

Jak si na HD Mediaboxu vytvořím vlastní seznam oblíbených programů? Podívejte se na podrobný návod všech možností nebo pokračujte po výběru NASTAVENÍ, VLASTNOSTI a OBLÍBENÉ PROGRAMY přímo na konkrétní bod, který Vás zajímá:

 

  Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači HD Mediaboxu. Šipkou doleva nebo doprava zvolte možnost NASTAVENÍ, poté šipkou nahoru nebo dolů zvolte VLASTNOSTI. Potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte OBLÍBENÉ PROGRAMY a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů zvolte ZAŘADIT MEZI OBLÍBENÉ a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Šipkou nahoru nebo dolů označte oblíbený program a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Můžete označit více programů. Přehled oblíbených programů se zobrazuje na levé straně obrazovky.
         

  Pořadí oblíbených programů je možné změnit. Šipkou nahoru nebo dolů zvolte možnost ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH a potvrďte tlačítkem OK.
         

  Označte tlačítkem OK oblíbený program a šipkou nahoru nebo dolů přesuňte program na novou předvolbu. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
         

  Chcete přepínat pouze v oblíbených programech? Stiskněte dvakrát tlačítko OK na dálkovém ovladači HD Mediaboxu. Poté šipkou nahoru a dolů zvolte možnost PROCHÁZEJ POUZE OBLÍBENÉ. Potvrďte tlačítkem OK.
         

 
 

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno