Jak zabezpečím vysílání programů pro dospělé?

Od 8. 4. 2015 dochází u klientů se službou Supreme k úpravě ve vysílání programů Hustler TV, Hustler HD, Private a nově též Leo TV. Programy budou nově dostupné 24 hodin dennně.

Jaké změny proběhnou ze 7. na 8. dubna 2015?

Programy pro dospělé Hustler TV, Hustler HD a Private! byly doposud k dispozici pouze ve večerních a nočních hodinách, tedy od 22:00 do 6:00. Změna spočívá v uvolnění vysílání po celých 24 hodin denně. Zároveň je nabídka doplněna o program Leo TV. Ten vysílá pouze od 22:00 do 6:00 hod., přes den je obrazovka černá a bez loga.


Změna se dotkne pouze klientů s aktivní službou Supreme.

Jak se změna projeví v příjmu programů pro dospělé?

Úprava proběhne z noci ze 7. na 8. dubna. Pokud byste sledovali například program Private!, vysílání programu nebude ukončeno v 6:00, ale pokračuje dále bez přerušení. 

Proč ke změně dochází?

Změna je důležitá pro nastavení nových platforem Horizon.


Zároveň tímto řešením vycházíme vstříc klientům, kteří namítali, že Supreme jako kompletní služba nezahrnuje celodenní vysílání programů pro dospělé a není zde k dispozici české Leo TV.

Jak si zabezpečím vysílání, aby programy nemohly sledovat děti?

Všechny digitální přijímače od UPC a standardně také TV přijímače s DVB-C tunery umožňují jednotlivé programy uzamknout a umožnit přístup pouze po zadání PIN nebo změnit nastavení věku v rodičovské kontrole digitálního přijímače podle Vašeho požadavku.

Mám Kaon HD box nebo HD-PVR box - Jak uzamknu program?

Najděte v MENU přijímače pod položkou EDITACE SEZNAMU KANÁLŮ položku ZÁMEK a tlačítkem OK označte vybrané programy. Po stisknutí tlačítek MENU nebo EXIT musíte změnu odsouhlasit.

 

Doporučujeme změnit PIN a uložit si jej na vhodné místo.

 

Výhodou je zablokování celého programu. Bez zadání správného PIN kódu nebude program nikdy zobrazen. Nevýhodou může být nutnost zadávání PINu při každém přístupu na zablokovaný program.

 

Pro rychlejší orientaci programy pro dospělé najdete na těchto pozicích: Leo TV (47), Hustler TV (64), Private (65), Hustler HD (128). Toto nastavení platí při továrním nastavení digitálního přijímače. Programy ve favoritních předvolbách mohou mít jinou pozici. TV přijímače s DVB-C tunery se řídí sotfware výrobce.

Mám Kaon HD box nebo HD-PVR box - Jak provedu změnu v nastavení rodičovské kontroly?

Najděte v MENU přijímače pod položkou CA SYSTÉM  volbu CONAX CA  a poté VĚKOVÉ OMEZENÍ. Pokud nastavení změníte z X na A Nad 18, programy pro dospělé budou k dispozici pouze při zadání PIN kódu.

 

Výhodou je možnost zadání jiné věkové hranice, například PG (15 let) nebo G (12 let). Nastavení je použito pro všechny TV programy. I další programy (například Nova nebo HBO), pokud vysílají pořad nevhodný pro mládež do 18 let, budou po dobu vysílání pořadu zablokovány a přístup bude možný pouze po zadání PIN kódu.

 

Nevýhodou tohoto nastavení může individuálně být nutnost zadávání PIN kódu u každého pořadu, který je mimo uvedenou věkovou kategorii.

Mám digitální přijímač Handan - Jak provedu změnu v rodičovské kontrole nebo uzamknutí programu?

Pro nastavení rodičovského zámku vyberte v MENU položku RODIČOVSKÝ ZÁMEK a pokračujte volbou AKTIVOVAT ZÁMEK.

 

Pro nastavení věkového omezení jděte přes MENU na PODMÍNĚNÝ PŘÍSTUP, CONAX a nastavte parametry ve volbě VĚKOVÉ OMEZENÍ.

 

Nechci dále přijímat programy pro dospělé, co mám udělat?

Zavolejte, prosím, na Klientské centrum UPC a my Vám poradíme s nejlepší vhodnou alternativu.

 

Uvítáme Vaše názory a náměty na zkvalitnění služeb digitální kabelové televize včetně vysílání programů pro dospělé. Kontaktujte naše Klientské centrum.

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno

 
 
 
 

Související dotazy