Platba přes bankomat/platbomat

Platbu přes bankomat umožňuje Česká spořitelna prostřednictvím předdefinovaného příkazu k úhradě pro UPC. Vyplníte pouze částku a variabilní symbol, všechny ostatní údaje jsou předvyplněné.  

 

Jak na to?

 • Vložte kartu do svého bankomatu/ platbomatu a zadejte PIN
 • Z hlavního menu vyberte Platby
 • Zvolte Telekomunikace
 • Vyberte UPC
 • Zadejte částku
 • Zadejte 2x variabilní symbol
 • Zkontrolujte a potvrďte zadané údaje
 • Vytiskněte stvrzenku

Platba je na Vašem klientském účtu do 3 pracovních dnů.

Platba přes QR kód

Klientům Česká spořitelna umožňuje i platbu přes QR kód z vybraných platbomatů/bankomatů, označených logem UPC. Přehled bankomatů, které nabízejí načtení QR Platby z platebního dokladu je dostupný na www.csas.cz/bankomat (filtr „Čtečka QR kódů").

Jak na to?

 • Vložte kartu a zadejte PIN
 • Z hlavního menu vyberte Platby
 • Zvolte možnost QR Platba a SIPO
 • Potvrďte volbu čárový nebo QR kód
 • Na vzdálenost několika centimetrů přiložte platební doklad tak, aby byl QR kód osvícen snímačem. Po úspěšném načtení se ozve pípnutí.
 • Aplikace Vám otevře předvyplněný platební příkaz pro uhrazení Vašeho vyúčtování služeb UPC s již vyplněnými údaji včetně variabilního symbolu, částky a čísla bankovního úču
 • Po kontrole údajů potvrdíte OK
 • Vytisknete stvrzenku