KDE NAJDU PLATEBNÍ ÚDAJE?

Všechny platební údaje najdete na Vašem vyúčtování nebo v zákaznickém portálu Moje UPC.
Kromě částky k úhradě zde uvidíte další údaje nutné pro správné spárování platby s Vaším klientským účtem.

 

Variabilní symbol: Variabilní symbol je Vaše zákaznické číslo, které je stejné pro všechny Vaše platby.
Částka: Na každém vyúčtování v položce celkem k platbě najdete částku k úhradě a pod ní datum splatnosti
Datum splatnosti: Datum splatnosti je nejzazší termín, kdy by platba měla být připsána na Vašem klientském účtu. Více informací o položkách na Vašem vyúčtování najdete v podrobném průvodci vyúčtováním.