Částka na mém vyúčtování je vyšší, ale nejsem nový klient.

Měnili jste služby?

V případě, že jste si objednali novou službu nebo jste si navýšili stávající službu, do následujícího vyúčtování se Vám promítne i poměrná část z minulého období s ohledem na datum skutečného provedení změny služeb.

  1. Částku za Vaše aktuální zúčtovací období (již s novými službami)
  2. Rozdíl v ceně mezi původní nabídkou a novou nabídkou od reálného data změny do konce předchozího zúčtovacího období

Máte provolanou vyšší částku na Vašem UPC Telefonu?

Podrobný výpis hovorného najdete v zákaznickém portálu Moje UPC po přihlášení. Detailní výpis hovorného je také součástí vyúčtování zasílaného elektronickou formou.

 

Skončila Vám sleva?

V případě, že jste využívali některou z akčních nabídek (např. pro nové klienty), po skončení její platnosti jsou služby účtovány v plné ceně.