Částka na vyúčtování je vyšší, než by měl být Váš měsíční předpis

Jste nový klient?

Dostáváte první vyúčtování a rozdíl znamená doúčtování poplatku za dosud nevyúčtovanou poměrnou část minulého období.

Na Vašem prvním vyúčtování máte tedy naúčtovány:

  • Doúčtování částky za minulé období, tj. od data připojení služby do začátku Vašeho aktuálního zúčtovacího období
  • Poplatky související s připojením/ instalací nebo zakoupením zařízení
  • Částku za Vaše aktuální zúčtovací období

 

Provedli jste změnu služeb?

V případě, že jste si objednal novou službu nebo jste si navýšil stávající službu, se Vám do následujícího vyúčtování promítne i poměrná část z minulého období s ohledem na datum skutečného provedení změny služeb.

Ve vyúčtování po změně služeb tedy budete mít naúčtováno:

  • Částku za Vaše aktuální zúčtovací období (již s novými službami)
  • Rozdíl v ceně mezi původní nabídkou a novou nabídkou od reálného data změny do konce předchozího zúčtovacího období


Máte provolanou vyšší částku na Vašem UPC Telefonu?

Podrobný výpis hovorného najdete na Moje UPC po přihlášení.
Detailní výpis hovorného je také součástí vyúčtování zasílaného elektronickou formou.

Skončila Vám sleva?

V případě, že jste využíval některou z akčních nabídek (např. pro nové klienty), po skončení její platnosti jsou služby účtovány v plné ceně.

 
 

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno