Neobdržel jsem vyúčtování

Aktuální částku k úhradě si můžete vždy zkontrolovat v zákaznikém portálu Moje UPC, včetně stažení faktury ve formátu PDF.

Pokud se jedná o elektronické vyúčtování, proveďte prosím následující kroky:

  1. Zkontrolujte, zda není Vaše e-mailová schránka plná. Informaci o kapacitě najdete přímo ve Vaší e-mailové schránce. Pravidelnou kontrolou nebo nastavením pravidel doručování zajistíte, že další vyúčtování obdržíte v pořádku.
  2. Zkontrolujte, zda se vyúčtování neuložilo do složky nevyžádaná pošta (SPAM). V případě, že najdete vyúčtování ve schránce SPAM, je nutné vyjmout odesílatele (UPC) z nevyžádané pošty. Následující vyúčtování již obdržíte v pořádku.
  3. V případě, že Vaše schránka není plná a vyúčtování jste nenašel ani v nevyžádané poště (SPAMU) kontaktujte, prosím, klientské centrum pro kontrolu emailové adresy, na kterou je Vaše vyúčtování zasíláno. Tuto kontrolu můžete provést i sám po přihlášení do zákaznického portálu Moje UPC, kde také můžete emailovou adresu opravit/změnit.
 
 

Jedná se o tištěné vyúčtování?

  1. Ověřte si prosím, že Vaše poštovní schránka je viditelně označená jménem majitele smlouvy. Pokud by se našemu doručovateli nepodařilo Vám vyúčtování dodat, předá jí České poště k doručení, což může způsobit několikadenní prodlevu.
  2. Potřebujete opis vyúčtování? Potřebujete jednorázový opis vyúčtování? Vaše vyúčtování najdete v zákaznickém portálu Moje UPC ve formátu PDF. Můžete si ho vytisknout nebo uložit. V případě, že ho chcete zaslat, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Stačí uvést, za jaké období a na jakou adresu (e-mailovou/korespondenční) žádáte opis zaslat. V elektronické podobě Vám jej zašleme zdarma, v tištěné verzi Vám ho vyhotovíme a zašleme za poplatek dle aktuálního ceníku.