Nerozumím svému prvnímu vyúčtování po připojení služeb UPC.
Částka je vyšší.

Částka na prvním vyúčtování je zpravidla vyšší, protože se jedná o poplatek za delší období než je jeden měsíc (jedno zúčtovací období). Na Vašem prvním vyúčtování máte tedy naúčtovány:

 

  1. Doúčtování částky za minulé období, tj. od data připojení služby do začátku Vašeho aktuálního zúčtovacího období.
  2. Poplatky související s připojením/ instalací nebo zakoupením zařízení.
  3. Částku za Vaše aktuální zúčtovací období.

Každé další vyúčtování bude pouze za aktuální zúčtovací období.