Od kdy do kdy se poplatky účtují?

Informace o Vašem zúčtovacím období (od kdy do kdy jsou Vám služby účtovány) najdete přímo na vyúčtování nebo v zákaznickém portálu Moje UPC.

 

Bližší informace o jednotlivých položkách na Vašem vyúčtování najdete v průvodci vyúčtováním.