Adresáře - nápověda k UPC webmailu

Adresáře Vám umožní organizovat Vašie zprávy.

 

Pro práci s adresáři:
Klikněte na "Zprávy" a dále na "Adresáře". Poštovní schránka zobrazí Vaše adresáře s počtem zpráv, které obsahují.

 
 

Vytvoření adresáře

V nabídce Zprávy => Moje složky
Klikněte na "Nová složka".

Zadejte název pro daný adresář.
(Adresář můžete vytvorit jako podadresář existujícího adresáře, a to zvolením příslušného adresáře z roletové nabídky.)

Klikněte na "OK".

Adresář se zvoleným názvem byl vytvořen.

Přejmenování adresáře

Zaškrtněte políčko u adresáře, který chcete upravit a klikněte na "Přejmenovať". Zobrazí se formulář pro přejmenování adresáře.

Zadejte nový název.

Klikněte na "OK".

Název adresáře byl změněn.

Poznámka: Nemůžete změnit názvy adresářů: Doručená pošta, Odeslaná pošta a Odstraněné.

Vymazání adresáře

Zaškrtněte políčko u adresáře, který chcete vymazat a klikněte na "Odstranit".

Klikněte na "OK", pro potvrzení vymazání adresáře.
(Pokud je adresář prázdný, nebudete muset akci potvrzovat.)

Adresář byl vymazaný.

Poznámka: Nemůžete smazat adresáře: Doručená pošta, Odeslaná pošta a Odstraněné.

Prohlížení zpráv v adresáři

Klikněte na název daného adresáře. Zobrazí se zprávy obsažené v adresáři.