Adresy - nápověda k UPC webmailu

Webmail můžete používat na online ukládání všech vašich kontaktů a na odesílání e-mailových zpráv těmto jednotlivcům, resp.skupinám.

Vaše kontakty můžete také exportovat a použít je v jiných e-mailových programech a zařízeních.

 
 

Vytvoření nového kontaktu

Při vytváření kontaktu, můžete zadat i přezdívku.

Například, na místo vypisování při každé zprávě:
jan.novak@upcmail.cz, postačí napsat do políčka Komu: přezdívku: Jenda.
Při odesílání zprávy se automaticky doplní celá adresa: jan.novak@upcmail.cz

Vytvoření kontaktu:
Na stránce Adresy klikněte na Nový kontakt. Objeví se formulář s informacemi pro zadání kontaktu.

Zadejte údaje o novém kontaktu.

Pokud chcete přidat více podrobností, klikněte na "Podrobné zobrazení" a vyplňte dané pole.

Klikněte na "OK".

Kontakt byl vytvořen. 

Úprava kontaktu

Přejděte na stránku "Adresy" a klikněte na kontakt, který chcete upravit.

Vytvořte potřebné změny.

Informace o kontaktu byla změněná.

Vymazání kontaktu

Přejděte na stránku "Adresy" a zaškrtněte políčko u kontaktu, který chcete vymazat.

V roletové nabídce zvolte "Odstranit" a klikněte na "OK".

Kontakt byl vymazaný

Používaní skupin

Můžete vytvářet a upravovat skupiny kontaktů a ty pak používat při odesílání zpráv stejně jako při kontaktu jednotlivců.

Tuto funkci můžete používat, když kliknete na "Adresy" a "Nová skupina". Zadejte název skupiny a popis (volitelné). Vyberte adresy, které chcete přidat, resp. odstránit, ze skupiny.

Klikněte na "OK".

Import a export kontaktů

Kontakty můžete mezi Webmail a jinými programi (např. MS Outlook, Palm Desktop, Netscape) importovat a exportovat.

Pokud chcete využít tuto funkci, klikněte na "Adresy", potom na "Import" nebo "Export" a následujte pokyny.