Nastavení - nápověda k UPC webmailu

Tyto možnosti "Nastavení" můžete použít na přizpůsobení Vašich e-mailů tak, aby vyhovovali Vašim potřebám.

 
 

Časové pásmo

Toto nastavení použijte k výběru nebo změně Vašeho časového pásma.
Použití této funkce by mělo být zřejmé. Nastavení můžete změnit v sekci Nastavení => Obecné.

Předvolby

Toto nastavení použijte ke zvolení způsobu, jakým jsou Vaše emaily zobrazované a řazené.
Použití této funkce by mělo být zřejmé.

Poznámka:
Systém automaticky ukládá do své databáze emailové adresy, na které jste zaslali email. Ale pouze takové, které jsou kompletní, tj. obsahují doménu.

Příklad: systém uloží adresu jan.novak@upcmail.cz, ale neuloží adresu jan.novak, neboť neobsahuje název domény 

Podpis

Vytvořte si Váš vlastní podpis v e-mailových zprávach a zvolte si, zda se má přidávat automaticky do každé zprávy.
Použití této funkce by mělo být zřejmé. 

Automatická odpověď

V časti "Zpráva v nepřítomnosti" si můžete vybrat z nasledujících možností:
"Neaktivovat zprávu v nepřítomnosti" – vypne funkci automatické odpovědi


"Odpovědět pokaždé" – automatická odpověď bude odeslaná na každou přijatou zprávu


"Odpovědět pokaždé spolu se zahrnutou původní zprávou" – odešle automatickou odpoveď na každou přijatou zprávu a připojí i původní zprávu


"Odpovědět jednou každému odesílatelovi" – odešle automatickou odpověď vždy když je přijatá zpráva z konkrétní e-mailovej adresy a ignoruje další zprávy ze stejné adresy

Filtrování zpráv

Toto nastavení (sekce Filtry zpráv) použijte pro nastevní filtrů zpráv, které automaticky roztřídí Vaše příchozí emailové zprávy do adresářů. Také můžete vytvořit filtry, které budou zprávy přeposílat do jiných emailových schránek.

Použití této funkce by mělo být zřejmé.

Přeposílání

Toto nastavení (sekce Předávání dál) použijte pokud chcete přeposílat zprávy na jednu nebo více adres. Použití této funkce by mělo být zřejmé.

Externí e-mail

Webmail můžete použít k přijímání zpráv z jinách emailových kont (POP a IMAP), přičemž budou tyto zprávy doručeny do specifických adresářů.

Pokud si chcete nastavit konto, klikněte na "Nový e-mailový zdroj" a vyplňte daný formulář.

Poznámka: Předvolené číslo portu je automaticky nastavené pro každý typ e-mailového konta. Pokud chcete zadat jiné číslo portu, klikněte na Zobrazit možnosti serveru…

Kliknutím na políčko "Testování" se ujistíte, že všechny nastavení pracují správně.

Klikněte na "OK".

Klikněte na "Uložit změny".

Konto je nastavené (pokud testování neproběhne úspěšně, zobrazí se chybné hlášení).

Pokud chcete přijmout zprávy poslané na toto konto, přejděte do Inboxu a klikněte na "Přijmout externí poštu".

Potvrzení o přijetí

Toto nastavení můžete použít, pokud si přejete dostávat emailové potvrzení ("potvrzení o přijetí") o přijetí Vámi odeslané zprávy příjemcům. Také si můžete zvolit, jak pracovat s žádostmi na potvrzení o přijetí v příchozích emailech. Použití této funkce by mělo být zřejmé.

Nevyžádaná pošta

Junk mail neboli "spam" (nevyžádané e-maily) může vážně ovlivnit vaši zkušenost s internetem. Tato e-mailová služba proto zahrnuje automatický antispamový program. Toto nastavení můžete použít na zapnutí, resp. vypnutí antispamu a na změnu způsobu práce se spamovými zprávami. Za účelem zlepšení antispamového programu se můžete rozhodnout, či nás budete informovat o nevyžádané poště, která nebyla automaticky rozpoznaná, a to otevřením nebo vybráním jakékoli zprávy a kliknutím na „Spam“. Také nás můžete informovat o zprávách, které program nesprávně označil jako spam. Můžete tak učinit otevřením nebo označením jakékoli zprávy v adresáři „Spam“, resp. zprávy označené jako „Spam“ a kliknutím na „Označit jako Není spam“.

Používání funkce "Blokovat odesílatele" namísto funkce "Spam" nemá smysl, protože absolutní většina spamů přichází z unikátních/ falšovaných adres. Ostatně je také počet adres, který je možné pridat k listině "Blokovat odesílatele" omezený, a to může vést k jeho rýchlému zaplnění.

Soukromí

Zprávy mohou někdy obsahovat obrázky používané k upozornění odesílatele, že Vaše emailová adresa je platná, což může zvýšit počet přijímaných junk mail. Toto nastavení můžete použít na povolení nebo blokování externích obrázků při prezentaci zpráv ve formátu HTML (obrázky přijaté jako přílohy nebodou ovlivněné). Použití této funkce by mělo být zřejmé.

Antivirové kontroly

Otevírání emailů obsahující viry může vážným způsobem ovlivnit chod Vašeho počítače. Emailová služba proto zahrnuje automatický antivirový program. Tímto nastavením můžete antivirus zapnout nebo vypnout.

Počet kontaktů na stranu

Zvolte, kolik kontaktů se má zobrazit na jedné straně.
Používání této funkce by mělo být zřejmé.

Vymazat všechny záznamy

Tímto nastavením smažete všechny kontakty z Vašich osobních adres. Kontakty se vymažou jen pokud kliknete na tlačítko „OK“. Předtím než kontakty vymažete si je můžete zálohovat (doporučujeme), a to tak, že je exportujete (viz část „Import a export kontaktů“ v kapitole „Adresy“ v pomocníkovi k programu Webmail.)