Zprávy - nápověda k UPC webmailu

 
 

Čtení zpráv

Klikněte na Předmět dané zprávy. Zpráva se Vám otevře.

Poznámka: Při prohlížení zpráv ve formátě HTML můžete povolit nebo zablokovat zobrazování externích obrázků, a to pomocí možnosti "Soukromí" v "Nastaveních".

Vymazání zprávy

V seznamu zpráv zaškrtněte políčko u těch zpráv, které chcete vymazat.

Klikněte na"Odstranit".

Pokud chcete vymazat všechny zprávy v adresáři, řiďte se podle pokynů uvedených v "Vymazání adresáře" v časti "Složky, adresáře" nápovědy pro Webmail.

Přesunutí zprávy

V seznamu zpráv zaškrtněte políčko u těch zpráv, které chcete přesunout.

V roletové nabídce "Presunout do" si zvolte adresář a klikněte na "OK".

Seřazení zpráv

V seznamu zpráv klikněte na hlavičku požadovaného sloupce.

Pokud chcete změnit třídění (např. od Z do A, nejstarší až nejnovější atd.), klikněte ještě jednou na název sloupce.

Vyhledání zprávy

V seznamu zpráv klikněte na "Hledat". Objeví se stránka vyhledávání.
Zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete vyhledávat.
Zvolte, v kterých polích emailu nebo v kterých adresářích chcete vyhledávat.
Klikněte na "OK". Zobrazí se vám seznam zpráv, které vyhovují zadaným kritériím vyhledávání.
Zprávy v tomto seznamu si můžete prohlížet a spravovat přesně tak, jako v jakémkoli jiném seznamu zpráv.
Pokud se chcete vrátit do předcházejícího zobrazení, klikněte na „Zavřít“.
Pokud chcete změnit kriteria vyhledávání, klikněte na „Upřesnit hledávání“.

Vytvoření zprávy

Do polí Komu, Kopie a/nebo Skrytá kopie zadajte kompletní e-mailové adresy nebo jména lidí, kterým chcete zprávu poslat. Pokud posíláte zprávu vícero příjemcům, oddělte je čárkou nebo středníkem.

Vyplňte políčko Předmět.

Napište text zprávy.

Zpráva je vytvořena.

Zprávy můžete také vytvářet pomocí funkcií „obohaceného textu“, např. barvy pozadí, styl textů, hypertextových odkazů a „emotikonů“ (resp. „smajlíků“). Pokud chcete tyto funkce používat, klikněte před vytvořením zprávy na „Napsat pomocí grafického editoru“.

Poznámka: Grafický editor vyžaduje plug-in Java. Váš webový prohlížeč by se vás měl automaticky dotázat, zda si ho chcete stáhnout prostřednictvím prvku Active-X. Pokud máte při instalaci plug inu a problémy, jděte na www.java.com/download.

Přidání příloh do zprávy

Klikněte na „Přidat přílohy“ (ve spodní části obrazovky, v které píšete zprávu).
Klikněte na „Procházet“ a přejděte na soubor, který chcete připojit.
Klikněte na "OK". Příloha je přidaná k zprávě.

Přílohu odstráníte kliknutím na „Odstraniť“. Příloha je odstaněná.

Kontrola pravopisu zprávy

Klikněte na „Kontrola pravopisu“ a následujte pokyny.
Po skončení uložte změny kliknutím na „OK“ nebo sa vraťte k původní zprávě bez uložení změn kliknutím na „Zrušiť“.

Vrátit se k původní zprávě.

Kontrola zpráv z jiných e-mailových kont

Pokud máte poštovního kienta na jiných webových serverech, můžete si nastavit, aby se Vám zprávy z těchto kont automaticky přesouvaly do Vašeho Webmailu. Můžete si také zvolit možnost přesouvání těchto zpráv do konkrétní složky.

Pro nápovědu, jak využívat tuto možnost, přejděte do složky "Externí e-mail" v "Nastavení" nápovědy Webmailu.